Pages

keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Uudet kumppanuudet journalismissa

Professori Alan G. Stavitsky puhui 16.9.2010 Tampereen yliopistolla C.V. Åkerlund -vierailuluennolla teemanaan uudet kumppanuusmuodot journalismissa USA:ssa. Stavitsky kertoi Oregonin yliopistossa tehtyjen tutkimusten tuloksista otsikoituna ”Outoja petikumppaneita vai vakaita brändejä” (”Strange bedfellows or sustainable brands?”). 

Ensimmäiseksi esimerkiksi Stavitsky otti tutkivan journalismin murroksen. Noin kolmasosa journalisteista ei enää työskentele alalla USA:ssa. Ei-kaupallisia uutisorganisaatioita on syntynyt, esimerkkinä ProPublica.org. Tutkivaa raportointia tuetaan muun muassa lukijoiden lahjoituksin, jotka on mahdollistettu netissä helposti tarjoamalla Lahjoita tai Tue -painike. Lisäksi lukijat voivat osallistua lahjoituksillaan määrittelemään tutkivan journalismin suuntaa ja teemoja (esim. Spot.Us). Molemmissa mainituissa esimerkkijulkaisuissa kannattaa vierailla, jotta näkee käytännössä erilaisia toimintamalleja.

Stavitsky nimesi viisi uutta kumppanuusmuotoa journalismissa:

1. Historialliset kilpakumppanit
2. Koulutusinstituutiot
3. Ei-kaupalliset (voittoa tavoittelemattomat) ja uutisten vaihto
4. Kansalaiset ja aktivistit
5. Hallinto

Historialliset kilpakumppanit

Historiallisesti Yhdysvalloissa sanomalehdet ja broadcast-mediayritykset (radio, tv) eivät ole toimineet yhdessä, vaan olleet kilpailijoita. Uudessa yhteistoiminnan mallissa luodaan uusi yhteisbrändi (co-brand) esimerkiksi nettiin, kuten 2theadvocate. Muita yhteistoiminnan esimerkkejä ovat mm. TV tarjoaa sanomalehdelle videoita nettiin, tai TV kanavan säätoimittajaa käytetään myös sanomalehdessä. Lisäksi saatetaan tehdä yhdessä mielipidetutkimuksia ja yhteisiä tutkivan journalismin raportointihankkeita. Toisin sanoen, resursseja käytetään tehokkaammin hyväksi jakamalla niitä. 

Esimerkkinä printin ja netin yhteistyöstä Stavitsky mainitsi Miami Heraldin ja hyperlokaalit yhteisönettisaitit. Yhteistyössä  Miami Herald toimii yhteistyössä pienten paikallislehtien, nettisivujen ja riippumattomien toimittajien kanssa.  Materiaalia (juttuja, kuvia, videoita) voivat lähettää myös lukijat, mutta materiaalia voidaan editoida. Miami Heraldin sivuilta pääsee suoraan ”Community News” kohdan kautta valitsemansa alueen hyperlokaaleihin paikallisuutisiin. 

Koulutusinstituutiot

Toisena Stavitsky valotti yhteistyötä koulutusinstituutioiden kanssa. Ensimmäisenä esimerkkeinä hän mainitsi New York Timesin ja CUNYn journalismin koulutuksen yhteistyön (ks. fort-greene.thelocal.nytimes.com), jossa käytetään niin sanottua crowdsourcingia. Paikallisia asukkaita pyydetään kontribuoimaan valmiita juttuja tai vaihtoehtoisesti ehdottamaan juttuideoita, joita opiskelijat toteuttavat. Sivuilta löytyy ns. Virtual assignment desk, jos lähempi tarkastelu mallista kiinnostaa.

Muina esimerkkeinä yhteistyöstä koulutusinstituutioiden kanssa Stavitsky käytti blogipohjaista Next Door Media julkaisua, jossa Washingtonin yliopisto on ollut mukana (nextdoormedia.com). Next Door Mediassa paikalliset uutistoimijat Seattle Times ja King 5 Television tuottavat ammattilaisten editoimaa hyperlokaalia blogimuotoista sisältöä netissä. Samoin The Oregonian  ja Oregonin yliopisto ovat toimineet yhteistyössä OregonLive.com (oregonlive.com) julkaisun osalta. Tällä hetkellä lukijoiden materiaali näyttää olevan pääosin kuvia ja videoita.

Ei-kaupalliset (voittoa tavoittelemattomat) ja uutisten vaihto

Esimerkkeinä ei-kaupallisesta toiminnasta ja uutisten vaihdosta, Stavitsky mainitsi publish2.com ja prx.org. Publish2.com mahdollistaa ns. linkkijournalismin avulla uutisten jakamisen, säilyttäen kontrollin ja oikeudet materiaaliin. PRX (prx.org) puolestaan on markkinapaikka materiaalin jakamiseen, arvioimiseen ja lisensointiin paikallisille radiokanaville. Kannattaa katsoa PRX:n sivuilta löytyvä lyhyt esittelyvideo, neljässä minuutissa konsepti kuvattuna.

Kansalaiset ja aktivistit

Neljäntenä Stavitsky nosti esiin crowdsourcingin (yleisön osallistumisen) käyttämisen, kuten OPB newsin (news.opb.org) Public Insight Networkissä. Verkoston jäsenenä on ryhmä ihmisiä, jotka ovat valmiit jakamaan kokemuksiaan ja tietoaan kysytyistä asioista tai haluavat jakaa ajatuksiaan muille. Ajatuksena on, että ihmisten omat kokemukset, elämäntilanteet, tausta antavat tietoa ja näkemystä erilaisista asioista.
Mappingmainstreet (mappingmainstreet.org) puolestaan edustaa kollaboratiivista median tuottamista. Sen sisältönä ovat kuvat ympäri Yhdysvaltoja eri paikkakuntien ”Main Street” nimisistä kaduista. Flickriä käytetään sisällön jakamisessa. Toisentyyppinen esimerkki on EveryBlock (everyblock.com), jossa voi tarkastella esimerkiksi osoitteen tarkkuudella uutisfeedejä. Viimeisenä Stavitsky otti tässä ryhmässä esiin Wikileaksin, jolle voi toimittaa materiaalia, jota haluaa ”vuotaa” julkisuuteen. Journalistit seuraavat tätä tarkasti. Mm. Afganistaniin liittyviä asiakirjoja suodattivat lukijat.

Hallinto/hallitus

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Stavitsky puhui hallinnosta. Esimerkiksi Valkoinen talo tuottaa video feedejä (whitehouse.gov). Kiinassa puolestaan chinaview.cn on hallituksen ylläpitämä uutissivusto. Varsinaista yhteistyötä esimerkiksi Britanniassa on olemassa journalismin välityksellä paikallisten epäkohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, mutta näitä Stavitsky ei suoraan itse maininnut.

Implikaatioita

Puheensa lopuksi Stavitsky nosti esiin implikaatioita mediajohtajille, akateemikoille ja opettajille. Näistä mielenkiintoisia ovat ajatus ns. PAC mallista – produce, aggregate and curate – eli tuota, aggregoi=kerää ja järjestä sekä Jeff Jarvisin (buzzmachine.com) sanoja lainaten: ”Tee se mitä teet parhaiten, ja linkkaa loput”. Akateemikoille Stavitsky antoi ohjenuoraksi huomioida ”välit” (gap) – mm. vaikutukset paikallisjournalismiin (scope & coverage) ja muuttuvat eettiset standardit. Opettajille puolestaan Stavitsky identifioi haasteina miten opettaa kansalaisia toimimaan journalisteina ja tuottajina, miten opettaa journalismiopiskelijoita keräämään ja järjestämään muualla tuotettua sisältöä sekä miten auttaa ammattilaisia mukautumaan muuttuvaan medianäkymään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti